Dịch vụ

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ

 

1. TƯ VẤN & LẮP ĐẶT

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo phương án tối ưu và hiệu quả nhất.

» Xem chi tiết

2. THỬ TẢI & NGHIỆM THU

Mục đích thử tải để kiểm tra công suất máy phát có phù hợp và đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống thiết bị. Khi tiến hành thử tải, việc cân chỉnh các thông số của máy phát sẽ được thực hiện cho phù hợp với điều kiện họat động thực tế.

» Xem chi tiết

3. BẢO TRÌ & SỬA CHỮA ĐẠI TU

Đội ngũ bảo trì chuyên nghiệp và mạng lưới đại lý, cộng tác viên STS Power có thể triển khai dịch vụ đến khách hàng trên phạm vi toàn quốc trong vòng 24 giờ và 03 giờ trong phạm vi TP.HCM kể từ khi nhận được yêu cầu.

» Xem chi tiết

4. CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng chúng tôi còn có dịch vụ cho thuê máy phát điện đa dạng các loại.

» Xem chi tiết

5. CHO THUÊ TẢI GIẢ

Mục đích của việc thử tải này là để kiểm tra xem máy phát điện có đạt đúng các thông số mà các nhà sản xuất đã công bố trên nhãn hiệu của sản phẩm.

» Xem chi tiết

6. CUNG CẤP PHỤ TÙNG THAY THẾ CHÍNH HÃNG

Với lợi thế là Partner chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp cho thị trường các vật tư phụ kiện thay thế của chính Hãng, từ Cummins, Mitsubishi cho đến Caterpillar…

» Xem chi tiết

7. HẬU MÃI

Đáp ứng nhanh chóng & đầy đủ. Tư vấn, kiểm tra, khắc phục sự cố, hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên vận hành máy phát điện.

» Xem chi tiết

8. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

Quy trình cung cấp & lắp đặt máy phát điện

Quy trình dịch vụ bảo trì bảo hành

» Xem chi tiết

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ

 

1. TƯ VẤN & LẮP ĐẶT

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo phương án tối ưu và hiệu quả nhất.

» Xem chi tiết

2. THỬ TẢI & NGHIỆM THU

Mục đích thử tải để kiểm tra công suất máy phát có phù hợp và đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống thiết bị. Khi tiến hành thử tải, việc cân chỉnh các thông số của máy phát sẽ được thực hiện cho phù hợp với điều kiện họat động thực tế.

» Xem chi tiết

3. BẢO TRÌ & SỬA CHỮA ĐẠI TU

Đội ngũ bảo trì chuyên nghiệp và mạng lưới đại lý, cộng tác viên STS Power có thể triển khai dịch vụ đến khách hàng trên phạm vi toàn quốc trong vòng 24 giờ và 03 giờ trong phạm vi TP.HCM kể từ khi nhận được yêu cầu.

» Xem chi tiết

4. CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng chúng tôi còn có dịch vụ cho thuê máy phát điện đa dạng các loại.

» Xem chi tiết

5. CHO THUÊ TẢI GIẢ

Mục đích của việc thử tải này là để kiểm tra xem máy phát điện có đạt đúng các thông số mà các nhà sản xuất đã công bố trên nhãn hiệu của sản phẩm.

» Xem chi tiết

6. CUNG CẤP PHỤ TÙNG THAY THẾ CHÍNH HÃNG

Với lợi thế là Partner chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp cho thị trường các vật tư phụ kiện thay thế của chính Hãng, từ Cummins, Mitsubishi cho đến Caterpillar…

» Xem chi tiết

7. HẬU MÃI

Đáp ứng nhanh chóng & đầy đủ. Tư vấn, kiểm tra, khắc phục sự cố, hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên vận hành máy phát điện.

» Xem chi tiết

8. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

Quy trình cung cấp & lắp đặt máy phát điện

Quy trình dịch vụ bảo trì bảo hành

» Xem chi tiết

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ

 

1. TƯ VẤN & LẮP ĐẶT

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm, STS Power có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn & lắp đặt, thử tải, nghiệm thu máy phát điện dự phòng theo phương án tối ưu và hiệu quả nhất.

» Xem chi tiết

 

2. THỬ TẢI & NGHIỆM THU

Mục đích thử tải để kiểm tra công suất máy phát có phù hợp và đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống thiết bị. Khi tiến hành thử tải, việc cân chỉnh các thông số của máy phát sẽ được thực hiện cho phù hợp với điều kiện họat động thực tế.

» Xem chi tiết

 

3. BẢO TRÌ & SỬA CHỮA ĐẠI TU

Đội ngũ bảo trì chuyên nghiệp và mạng lưới đại lý, cộng tác viên STS Power có thể triển khai dịch vụ đến khách hàng trên phạm vi toàn quốc trong vòng 24 giờ và 03 giờ trong phạm vi Tp.HCM kể từ khi nhận được yêu cầu.

» Xem chi tiết

 

4. CHO THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng chúng tôi còn có dịch vụ cho thuê máy phát điện đa dạng các loại.

» Xem chi tiết

 

5. CHO THUÊ TẢI GIẢ

Mục đích của việc thử tải này là để kiểm tra xem máy phát điện có đạt đúng các thông số mà các nhà sản xuất đã công bố trên nhãn hiệu của sản phẩm.

» Xem chi tiết

 

6. CUNG CẤP PHỤ TÙNG THAY THẾ CHÍNH HÃNG

Với lợi thế là Partner chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp cho thị trường các vật tư phụ kiện thay thế của chính Hãng, từ Cummins, Mitsubishi cho đến Caterpillar…

» Xem chi tiết

 

7. HẬU MÃI

Đáp ứng nhanh chóng & đầy đủ. Tư vấn, kiểm tra, khắc phục sự cố, hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên vận hành máy phát điện.

» Xem chi tiết

 

8. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

Quy trình cung cấp & lắp đặt máy phát điện

Quy trình dịch vụ bảo trì bảo hành

» Xem chi tiết