Hậu mãi

HẬU MÃI

HẬU MÃI

HẬU MÃI

 

Dịch vụ hậu mãi toàn cầu: Đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ trên 100 quốc gia

 

Dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam: Đáp ứng phụ tùng và dịch vụ nhanh chóng. Nhân viên kỹ thuật của STS Power có mặt tại hiện trường trong vòng 03 giờ

 

– Tư vấn, kiểm tra, khắc phục sự cố miễn phí trong thời gian 12 tháng kể từ khi bàn giao

 

– Hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên vận hành máy phát điện.

   – Dịch vụ hậu mãi toàn cầu: Đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ trên 100 quốc gia

 

Dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam: Đáp ứng phụ tùng và dịch vụ nhanh chóng. Nhân viên kỹ thuật của STS Power có mặt tại hiện trường trong vòng 03 giờ

 

– Tư vấn, kiểm tra, khắc phục sự cố miễn phí trong thời gian 12 tháng kể từ khi bàn giao

 

– Hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên vận hành máy phát điện.

Dịch vụ hậu mãi toàn cầu: Đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ trên 100 quốc gia

 

Dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam: Đáp ứng phụ tùng và dịch vụ nhanh chóng. Nhân viên kỹ thuật của STS Power có mặt tại hiện trường trong vòng 03 giờ

 

– Tư vấn, kiểm tra, khắc phục sự cố miễn phí trong thời gian 12 tháng kể từ khi bàn giao

 

– Hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên vận hành máy phát điện.