CATTERPILLAR dân dụng
10 kVA – 65 kVA

PRIME POWER (PRP):

Quyền lực chính có sẵn cho không giới hạn số giờ hoạt động hàng năm trong ứng dụng tải thay đổi, theo ISO8528-1. Khả năng quá tải 10% có thể thay đổi trong khoảng thời gian 1 giờ trong vòng 12 giờ hoạt động theo ISO3046-1.

 

STANDBY POWER (ESP):

Nguồn dự phòng có sẵn để cấp nguồn điện khẩn cấp trong khi bị gián đoạn nguồn điện. Không có tình trạng quá tải, tiện ích song song hoặc khả năng hoạt động ngừng đàm phán có sẵn ở đây. Trong lắp đặt được phục vụ bởi các nguồn tiện ích không đáng tin cậy (nơi mất điện kéo dài hơn hoặc xảy ra thường xuyên hơn), nơi hoạt động có khả năng vượt quá 200 giờ mỗi năm, nên xếp hạng công suất chính. Xếp hạng công suất dự phòng chỉ áp dụng cho các ứng dụng khẩn cấp và dự phòng khi bộ máy phát điện phục vụ như là sao lưu vào nguồn tiện ích bình thường.

 

Tất cả xếp hạng dựa trên các điều kiện tham chiếu sau:

  • Nhiệt độ môi trường 270C, độ cao trên mực nước biển 150m.
  • Độ ẩm tương đối 60%.

Model
Name
Standby Prime Engine
Model
Fuel cons
L/H (75%)
Open
L*W*H
Close
L*W*H
Cyl
kVA kWe kVA kWe
                   
DE9.5E3 9.5 8 9 7 C1.1 2.6 1400*620*996 1550*935*1055 3L
DE13.5E3 13.5 11 13 10 C1.1 3.7 1400*620*1054 1550*935*1055 3L
DE18E3 18 14 17 13 C1.5 4.4 1500*620*1115 1550*935*1055 4L
DE22E3 22 18 20 16 C1.5 5.3 1500*620*1115 1550*935*1055 4L
DE33E0 33 26 30 24 C3.3 7.0 1540*970*1361 1863*899*1348 3L
DE50E0 50 40 45 36 C3.3 10.5 1925*1120*1361 2291*1026*1433 3L
DE55E0 55 44 50 40 C3.3 11.5 1925*1120*1361 2291*1026*1433 3L
DE65E0 65 52 60 48 C3.3 13.6 1925*1120*1361 2291*1026*1433 3L