Dự án dòng dân dụng

DÒNG MÁY DÂN DỤNG 27 – 110 kVA

DÒNG MÁY DÂN DỤNG

27 – 110 kVA

DÒNG MÁY DÂN DỤNG

27 – 110 kVA

 

 

▪ Bưu điện Đồng Tháp 50 kVA

▪ Bưu điện Lâm Đồng 106 kVA

▪ Khách Sạn Fortune Sài gòn 106 kVA

▪ Biệt thự Mrs Thảo 106 kVA

▪ Biệt thự Mr Toàn 65 kVA

 

Và rất nhiều dự án khác như Công ty Cơ Khí Thành Đạt, Đài Phát Thánh và TH Vĩnh Long, Price Water House – Tp.HCM, VP Toda Corporation – VSIP I, Kho bạc Nhà nước – tỉnh Hưng Yên…

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 112 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 131 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 8.800 kVA

 

 

 

 

 

 

▪ Bưu điện Đồng Tháp 50 kVA

▪ Bưu điện Lâm Đồng 106 kVA

▪ Khách Sạn Fortune Sài gòn 106 kVA

▪ Biệt thự Mrs Thảo 106 kVA

▪ Biệt thự Mr Toàn 65 kVA

 

Và rất nhiều dự án khác như Công ty Cơ Khí Thành Đạt, Đài Phát Thanh và TH Vĩnh Long, Price Water House – Tp.HCM, VP Toda Corporation – VSIP I, Kho bạc Nhà nước – tỉnh Hưng Yên…

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 112 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 131 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 8.800 kVA

 

 

 

▪ Bưu điện Đồng Tháp 50 kVA

▪ Bưu điện Lâm Đồng 106 kVA

▪ Khách Sạn Fortune Sài gòn 106 kVA

▪ Biệt thự Mrs Thảo 106 kVA

▪ Biệt thự Mr Toàn 65 kVA

 

 

Và rất nhiều dự án khác như Công ty Cơ Khí Thành Đạt, Đài Phát Thánh và TH Vĩnh Long, Price Water House – Tp.HCM, VP Toda Corporation – VSIP I, Kho bạc Nhà nước – tỉnh Hưng Yên…

 

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 112 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 131 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 8.800 kVA