Năng lượng mặt trời

ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI PHỦ XANH MÁI NHÀ VIỆT NAM 

  • Giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia
  • Giảm nhiệt độ bên trong nhà xưỡng
  • Tăng tuổi thọ mái nhà