Văn hóa – Lịch sử – Chiến lược

 

 

I. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

CHÍNH TRỰC — Trung thực trong tuyên bố và ứng xử đối với khách hàng, đối tác và nhân viên.

 

ĐỔI MỚI — Áp dụng sự sáng tạo cần thiết để trở nên tiên phong, tốt hơn và nhanh hơn.

 

CHẤT LƯỢNG — Cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật tin cậy, tối ưu, vượt quá mong đợi và nhất quán.

 

TRÁCH NHIỆM — Phục vụ và cải thiện cộng đồng, tuân thủ và có trách nhiệm với môi trường.

SỰ ĐA DẠNG — Tôn trọng các quan điểm đa dạng của tất cả mọi người. KẾT NỐI — Không ngừng mở rộng thị trường từ quốc gia đến toàn cầu.
II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

01. GIAI ĐOẠN 1994 – 2015

 

Đây là khoảng thời gian STS ra đời và phát triển vượt bậc, chúng tôi hãnh diện là một trong những công ty đầu ngành về lĩnh vực máy phát điện dự phòng tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian này chúng tôi vinh dự được phục vụ cho hàng trăm khách hàng lớn nhỏ, từ nhà máy nhà xưởng cho đến các cao ốc, văn phòng… và nhận được rất nhiều phản hối tích cực từ các đối tác trong và ngoài nước.

 

Và Thương hiệu STS được biết đến rộng rãi từ các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công cho đến các chủ đầu tư, chủ dự án.

 

 

02. GIAI ĐOẠN 2015 – 2017

 

Sau một thời gian dài hoạt động liên tục với tốc độ phát triển tương đối cao, chúng tôi tự nhận thấy cần phải củng cố lại nội lực và chuẩn hóa hoạt động, quản lý của công ty theo ISO 9001 để chuẩn bị cho một giai đoạn mới kế tiếp.

03. GIAI ĐOẠN 2017 ĐẾN NAY

 

Hiện nay cơ bản chúng tôi đã hoàn thành xong việc bổ sung thêm các nhân sự chủ chốt, cơ cấu bổ sung các phòng ban và tiếp tục theo sát kế hoạch tổng thể 2017-2025 để đảm bảo sự phát triển bền vững của STS Power.

III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

2018 – 2025  

> Top 3 công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp và bảo trì máy phát điện dự phòng.

 

2025 – 2030  

> Bổ sung thêm sản phẩm mới về nguồn năng lượng và năng lượng dự phòng.

I. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

Chính trực – Trung thực trong tuyên bố và ứng xử đối với khách hàng, đối tác và nhân viên.

 

Đổi mới – Áp dụng sự sáng tạo cần thiết để trở nên tiên phong, tốt hơn và nhanh hơn.

 

Chất lượng – Cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật tin cậy, tối ưu, vượt quá mong đợi và nhất quán.

 

Trách nhiệm – Phục vụ và cải thiện cộng đồng, tuân thủ và có trách nhiệm với môi trường.

 

Sự đa dạng – Tôn trọng các quan điểm đa dạng của tất cả mọi người.

 

Kết nối – Không ngừng mở rộng thị trường từ quốc gia đến toàn cầu.

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

1. Giai đoạn 1994 – 2015

Đây là khoảng thời gian STS ra đời và phát triển vượt bậc, chúng tôi hãnh diện là một trong những công ty đầu ngành về lĩnh vực máy phát điện dự phòng tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian này chúng tôi vinh dự được phục vụ cho hàng trăm khách hàng lớn nhỏ, từ nhà máy nhà xưởng cho đến các cao ốc, văn phòng… và nhận được rất nhiều phản hối tích cực từ các đối tác trong và ngoài nước.

 

Thương hiệu STS được biết đến rộng rãi từ các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công cho đến các chủ đầu tư, chủ dự án.

 

2. Giai đoạn 2015 – 2017

Sau một thời gian dài hoạt động liên tục với tốc độ phát triển tương đối cao, chúng tôi tự nhận thấy cần phải củng cố lại nội lực và chuẩn hóa hoạt động, quản lý của công ty theo ISO 9001 để chuẩn bị cho một giai đoạn mới kế tiếp.

 

3. Giai đoạn 2017 đến nay

Hiện nay cơ bản chúng tôi đã hoàn thành xong việc bổ sung thêm các nhân sự chủ chốt, cơ cấu bổ sung các phòng ban và tiếp tục theo sát kế hoạch tổng thể 2017-2025 để đảm bảo sự phát triển bền vững của STS Power.

III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

 

2018 – 2025  

> Top 3 công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp và bảo trì máy phát điện dự phòng.

 

2025 – 2030  

> Bổ sung thêm sản phẩm mới về nguồn năng lượng và năng lượng dự phòng.

I. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

 

Chính trực – Trung thực trong tuyên bố và ứng xử đối với khách hàng, đối tác và nhân viên.

 

Đổi mới – Áp dụng sự sáng tạo cần thiết để trở nên tiên phong, tốt hơn và nhanh hơn.

 

Chất lượng – Cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật tin cậy, tối ưu, vượt quá mong đợi và nhất quán.

 

Trách nhiệm – Phục vụ và cải thiện cộng đồng, tuân thủ và có trách nhiệm với môi trường.

 

Sự đa dạng – Tôn trọng các quan điểm đa dạng của tất cả mọi người.

 

Kết nối – Không ngừng mở rộng thị trường từ quốc gia đến toàn cầu.

 

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

 

1. Giai đoạn 1994 – 2015

Đây là khoảng thời gian STS ra đời và phát triển vượt bậc, chúng tôi hãnh diện là một trong những công ty đầu ngành về lĩnh vực máy phát điện dự phòng tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian này chúng tôi vinh dự được phục vụ cho hàng trăm khách hàng lớn nhỏ, từ nhà máy nhà xưởng cho đến các cao ốc, văn phòng… và nhận được rất nhiều phản hối tích cực từ các đối tác trong và ngoài nước.

 

Thương hiệu STS được biết đến rộng rãi từ các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công cho đến các chủ đầu tư, chủ dự án.

 

2. Giai đoạn 2015 – 2017

Sau một thời gian dài hoạt động liên tục với tốc độ phát triển tương đối cao, chúng tôi tự nhận thấy cần phải củng cố lại nội lực và chuẩn hóa hoạt động, quản lý của công ty theo ISO 9001 để chuẩn bị cho một giai đoạn mới kế tiếp.

 

3. Giai đoạn 2017 đến nay

Hiện nay cơ bản chúng tôi đã hoàn thành xong việc bổ sung thêm các nhân sự chủ chốt, cơ cấu bổ sung các phòng ban và tiếp tục theo sát kế hoạch tổng thể 2017-2025 để đảm bảo sự phát triển bền vững của STS Power.

 

III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

 

2018 – 2025  

> Top 3 công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp và bảo trì máy phát điện dự phòng.

 

2025 – 2030  

> Bổ sung thêm sản phẩm mới về nguồn năng lượng và năng lượng dự phòng.