Tổ chức – Nhân sự – Chính sách

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

III. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG  

 

“STS POWER luôn cố gắng để trở thành nhà cung cấp SẢN PHẨM và DỊCH VỤ KỸ THUẬT hoàn hảo”

Chính sách chất lượng được phổ biến đến toàn thể thành viên STS để mọi thành viên thấu hiểu và thực hiện.

TOÀN THỂ THÀNH VIÊN STS POWER CAM KẾT:

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng, xuất xứ rõ ràng đồng thời thỏa mãn mọi yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Giao hàng đúng hẹn, đúng tiến độ, tận tâm, tận lực đồng hành cùng khách hàng.
 • Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của mọi thành viên.
 • Cung cấp nguồn lực trong việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ  thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.
I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

 

III. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

“STS POWER luôn cố gắng để trở thành nhà cung cấp SẢN PHẨM và DỊCH VỤ KỸ THUẬT hoàn hảo”

Chính sách chất lượng được phổ biến đến toàn thể thành viên STS để mọi thành viên thấu hiểu và thực hiện.

TOÀN THỂ THÀNH VIÊN STS POWER CAM KẾT:

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng, xuất xứ rõ ràng đồng thời thỏa mãn mọi yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Giao hàng đúng hẹn, đúng tiến độ, tận tâm, tận lực đồng hành cùng khách hàng.
 • Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của mọi thành viên.
 • Cung cấp nguồn lực trong việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ  thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.
I. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

II. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

 

III. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

“STS POWER luôn cố gắng để trở thành nhà cung cấp SẢN PHẨM và DỊCH VỤ KỸ THUẬT hoàn hảo”

Chính sách chất lượng được phổ biến đến toàn thể thành viên STS để mọi thành viên thấu hiểu và thực hiện.

TOÀN THỂ THÀNH VIÊN STS POWER CAM KẾT:

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng, xuất xứ rõ ràng đồng thời thỏa mãn mọi yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Giao hàng đúng hẹn, đúng tiến độ, tận tâm, tận lực đồng hành cùng khách hàng.
 • Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của mọi thành viên.
 • Cung cấp nguồn lực trong việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ  thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.