Thành viên & Đại lý

THÀNH VIÊN VÀ ĐẠI LÝ

THÀNH VIÊN VÀ ĐẠI LÝ

THÀNH VIÊN VÀ ĐẠI LÝ

 

I. ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN:  STS Car Rental.

 

II. HỆ THỐNG ĐẠI LÝ:

  1. Showroom: 309 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. HCM
  2. Đại lý tại Nha Trang – Khánh Hòa
  3. Đại lý tại Phú Quốc – Kiên Giang
  4. Đại lý tại Cần Thơ
  5. Đại lý tại Đà Nẵng
  6. Đại lý tại Hải Phòng