Các giai đoạn & chiến lược phát triển

CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

I. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

1. Giai đoạn 1994 – 2015

Đây là khoảng thời gian STS ra đời và phát triển vượt bậc, chúng tôi hãnh diện là một trong những công ty đầu ngành về lĩnh vực máy phát điện dự phòng tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian này chúng tôi vinh dự được phục vụ cho hàng trăm khách hàng lớn nhỏ, từ nhà máy nhà xưởng cho đến các cao ốc, văn phòng… và nhận được rất nhiều phản hối tích cực từ các đối tác trong và ngoài nước.

Thương hiệu STS được biết đến rộng rãi từ các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công cho đến các chủ đầu tư, chủ dự án.

2. Giai đoạn 2015 – 2017

Sau một thời gian dài hoạt động liên tục với tốc độ phát triển tương đối cao, chúng tôi tự nhận thấy cần phải củng cố lại nội lực và chuẩn hóa hoạt động, quản lý của công ty theo ISO 9001 để chuẩn bị cho một giai đoạn mới kế tiếp.

3. Giai đoạn 2017 đến nay

Hiện nay cơ bản chúng tôi đã hoàn thành xong việc bổ sung thêm các nhân sự chủ chốt, cơ cấu bổ sung các phòng ban và tiếp tục theo sát kế hoạch tổng thể 2017-2025 để đảm bảo sự phát triển bền vững của STS Power.

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

2018 – 2025: Top 3 công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp và bảo trì máy phát điện dự phòng.

 

2025 – 2030: Bổ sung thêm sản phẩm mới về nguồn năng lượng và năng lượng dự phòng.

I. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

 

1. Giai đoạn 1994 – 2015

Đây là khoảng thời gian STS ra đời và phát triển vượt bậc, chúng tôi hãnh diện là một trong những công ty đầu ngành về lĩnh vực máy phát điện dự phòng tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian này chúng tôi vinh dự được phục vụ cho hàng trăm khách hàng lớn nhỏ, từ nhà máy nhà xưởng cho đến các cao ốc, văn phòng… và nhận được rất nhiều phản hối tích cực từ các đối tác trong và ngoài nước. Và thương hiệu STS được biết đến rộng rãi từ các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công cho đến các chủ đầu tư, chủ dự án.

 

2. Giai đoạn 2015 – 2017

Sau một thời gian dài hoạt động liên tục với tốc độ phát triển tương đối cao, chúng tôi tự nhận thấy cần phải củng cố lại nội lực và chuẩn hóa hoạt động, quản lý của công ty theo ISO 9001 để chuẩn bị cho một giai đoạn mới kế tiếp.

 

3. Giai đoạn 2017 đến nay

Hiện nay cơ bản chúng tôi đã hoàn thành xong việc bổ sung thêm các nhân sự chủ chốt, cơ cấu bổ sung các phòng ban và tiếp tục theo sát kế hoạch tổng thể 2017-2025 để đảm bảo sự phát triển bền vững của STS Power.

 

 

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

2018 – 2025: Top 3 công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp và bảo trì máy phát điện dự phòng.

 

2025 – 2030: Bổ sung thêm sản phẩm mới về nguồn năng lượng và năng lượng dự phòng.

I. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

 

1. Giai đoạn 1994 – 2015

Đây là khoảng thời gian STS ra đời và phát triển vượt bậc, chúng tôi hãnh diện là một trong những công ty đầu ngành về lĩnh vực máy phát điện dự phòng tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian này chúng tôi vinh dự được phục vụ cho hàng trăm khách hàng lớn nhỏ, từ nhà máy nhà xưởng cho đến các cao ốc, văn phòng… và nhận được rất nhiều phản hối tích cực từ các đối tác trong và ngoài nước. Và thương hiệu STS được biết đến rộng rãi từ các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công cho đến các chủ đầu tư, chủ dự án.

 

2. Giai đoạn 2015 – 2017

Sau một thời gian dài hoạt động liên tục với tốc độ phát triển tương đối cao, chúng tôi tự nhận thấy cần phải củng cố lại nội lực và chuẩn hóa hoạt động, quản lý của công ty theo ISO 9001 để chuẩn bị cho một giai đoạn mới kế tiếp.

 

3. Giai đoạn 2017 đến nay

Hiện nay cơ bản chúng tôi đã hoàn thành xong việc bổ sung thêm các nhân sự chủ chốt, cơ cấu bổ sung các phòng ban và tiếp tục theo sát kế hoạch tổng thể 2017-2025 để đảm bảo sự phát triển bền vững của STS Power.

 

 

II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

2018 – 2025: Top 3 công ty chuyên về lĩnh vực cung cấp và bảo trì máy phát điện dự phòng.

 

2025 – 2030: Bổ sung thêm sản phẩm mới về nguồn năng lượng và năng lượng dự phòng.