Máy phát điện nhiên liệu hỗn hợp

MÁY PHÁT ĐIỆN NHIÊN LIỆU HỖN HỢP
1. GIỚI THIỆU

 

Trong khi các nhà máy điện chạy bằng khí có nhiều lợi ích, việc cung cấp khí đốt không phải lúc nào cũng dễ dàng có sẵn. Đối với những trường hợp như vậy, việc cung cấp các nguồn nhiên liệu kép với sự linh hoạt là giải pháp lý tưởng cho việc thiếu nguồn cung cấp khí, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và hiệu quả.

 

Đối với những nhà máy điện công suất lớn từ 1.000 kWe – 15.000 kWe, chúng tôi có giải pháp dùng nhiên liệu kép kết hợp khí và diesel. Sử dụng hệ thống điều khiển nhiên liệu kép tiên tiến có thể hoạt động trên một loạt các kết hợp cung cấp khí / diesel (%) từ 100/0 đến 30/70.

2. ỨNG DỤNG:  Giàn khoan, hàng hải, khai thác mỏ,…
3. ƯU ĐIỂM

 

– Tiết kiệm điện năng cao – tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí vận hành thấp

– Giảm phát thải khí

– Giảm lưu trữ nhiên liệu

– Tổng độ linh hoạt – kiểm soát chính xác đo đếm dầu và khí đốt đảm bảo hiệu suất tối ưu  trong mọi điều kiện hoạt động, ngay cả khi không có khí

Caterpillars

 

Cummins

 

MÁY PHÁT ĐIỆN NHIÊN LIỆU HỖN HỢP

1. GIỚI THIỆUTrong khi các nhà máy điện chạy bằng khí có nhiều lợi ích, việc cung cấp khí đốt không phải lúc nào cũng dễ dàng có sẵn. Đối với những trường hợp như vậy, việc cung cấp các nguồn nhiên liệu kép với sự linh hoạt là giải pháp lý tưởng cho việc thiếu nguồn cung cấp khí, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và hiệu quả.Đối với những nhà máy điện công suất lớn từ 1.000 kWe – 15.000 kWe, chúng tôi có giải pháp dùng nhiên liệu kép kết hợp khí và diesel. Sử dụng hệ thống điều khiển nhiên liệu kép tiên tiến có thể hoạt động trên một loạt các kết hợp cung cấp khí / diesel (%) từ 100/0 đến 30/70.
2. ỨNG DỤNG:  Giàn khoan, hàng hải, khai thác mỏ,…
3. ƯU ĐIỂM

 

– Tiết kiệm điện năng cao – tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí vận hành thấp

– Giảm phát thải khí

– Giảm lưu trữ nhiên liệu

– Tổng độ linh hoạt – kiểm soát chính xác đo đếm dầu và khí đốt đảm bảo hiệu suất tối ưu  trong mọi điều kiện hoạt động, ngay cả khi không có khí

Caterpillars

Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN NHIÊN LIỆU HỖN HỢP

1. GIỚI THIỆUTrong khi các nhà máy điện chạy bằng khí có nhiều lợi ích, việc cung cấp khí đốt không phải lúc nào cũng dễ dàng có sẵn. Đối với những trường hợp như vậy, việc cung cấp các nguồn nhiên liệu kép với sự linh hoạt là giải pháp lý tưởng cho việc thiếu nguồn cung cấp khí, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và hiệu quả.Đối với những nhà máy điện công suất lớn từ 1.000 kWe – 15.000 kWe, chúng tôi có giải pháp dùng nhiên liệu kép kết hợp khí và diesel. Sử dụng hệ thống điều khiển nhiên liệu kép tiên tiến có thể hoạt động trên một loạt các kết hợp cung cấp khí / diesel (%) từ 100/0 đến 30/70.

 

2. ỨNG DỤNG:  Giàn khoan, hàng hải, khai thác mỏ,…

 

 

 

3. ƯU ĐIỂM

 

– Tiết kiệm điện năng cao – tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí vận hành thấp

– Giảm phát thải khí

– Giảm lưu trữ nhiên liệu

– Tổng độ linh hoạt – kiểm soát chính xác đo đếm dầu và khí đốt đảm bảo hiệu suất tối ưu  trong mọi điều kiện hoạt động, ngay cả khi không có khí

 

Caterpillars

 

Cummins