Máy phát điện dùng khí GAS

MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG KHÍ GAS
1. GIỚI THIỆU:

 

Ngày nay với sự phát triển liên tục của xã hội, vấn đề chất lượng không khí ngày càng trở nên khắt khe hơn và kiểm soát khí quyển đã được sự đồng thuận của toàn thế giới. Vấn đề khí thải gây ô nhiễm cũng như gây hiệu ứng nhà kính càng trầm trọng hơn khi càng có nhiều nhà máy, cơ sở công nghiệp cần nguồn năng lượng điện lớn. Chính vì vậy chính phủ luôn khuyến khích phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

 

Để đáp ứng yêu cầu đó, chúng tôi có giải pháp cho hệ thống máy phát điện với nhiên liệu được thiết kế phù hợp cho khí thiên nhiên (Nature gas), khí than, đặc biệt là khí sinh học (Bio-gas) Bộ máy phát điện dùng khí gas được chế tạo để chạy trên các nguồn khí phong phú nhất của từng cơ sở sản xuất với các tùy chọn linh hoạt về nhiên liệu, có công suất từ 20 đến 9700 ekW.

2. ỨNG DỤNG:  Trang trại chăn nuôi, nông trại quy mô lớn, nhà máy xử lý rác thải.

3. ƯU ĐIỂM:

 

– Hiệu suất tổng thể rất cao, đạt từ 80% – 90%

– Tận dụng nguồn tài nguyên miễn phí, biến chất thải thành nguồn năng lượng. Các loại khí được sử dụng để sản xuất điện chủ yếu từ phân động vật, dư lượng cây trồng và rơm rạ

– Giảm thiểu mùi hôi thối, giúp làm sạch môi trường và giảm tỷ lệ mắc bệnh của động vật và con người

– Tổng thể giải pháp tích hợp sẵn, lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng

– Chất lượng và độ tin cậy cao. Các bộ phận hệ thống đều có thiết kế dạng mô đun, có chất lượng cao và vượt qua các thử nghiệm nghiêm ngặt, có thể chạy liên tục lên đến 5000 giờ

– Vận hành dễ dàng và bảo trì

– Phạm vi thích ứng môi trường -50 ℃ đến +50 ℃

– Có khả năng tạo ra cả năng lượng nhiệt và năng lượng điện

– Tác động môi trường thấp:

  • Sự phát thải khí sulfur dioxide và chất thải rắn gần như bằng không
  • Sự phát thải nitơ oxit giảm 80%
  • Diện tích sàn và tiêu thụ nước cũng có thể giảm hơn 60%


Cummins CPG

 

Caterpillar

MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG KHÍ GAS

1. GIỚI THIỆU:

Ngày nay với sự phát triển liên tục của xã hội, vấn đề chất lượng không khí ngày càng trở nên khắt khe hơn và kiểm soát khí quyển đã được sự đồng thuận của toàn thế giới. Vấn đề khí thải gây ô nhiễm cũng như gây hiệu ứng nhà kính càng trầm trọng hơn khi càng có nhiều nhà máy, cơ sở công nghiệp cần nguồn năng lượng điện lớn. Chính vì vậy chính phủ luôn khuyến khích phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

 

Để đáp ứng yêu cầu đó, chúng tôi có giải pháp cho hệ thống máy phát điện với nhiên liệu được thiết kế phù hợp cho khí thiên nhiên (Nature gas), khí than, đặc biệt là khí sinh học (Bio-gas) Bộ máy phát điện dùng khí gas được chế tạo để chạy trên các nguồn khí phong phú nhất của từng cơ sở sản xuất với các tùy chọn linh hoạt về nhiên liệu, có công suất từ 20 đến 9700 ekW.

2. ỨNG DỤNG:  Trang trại chăn nuôi, nông trại quy mô lớn, nhà máy xử lý rác thải.

3. ƯU ĐIỂM:

– Hiệu suất tổng thể rất cao, đạt từ 80% – 90%

– Tận dụng nguồn tài nguyên miễn phí, biến chất thải thành nguồn năng lượng. Các loại khí được sử dụng để sản xuất điện chủ yếu từ phân động vật, dư lượng cây trồng và rơm rạ

– Giảm thiểu mùi hôi thối, giúp làm sạch môi trường và giảm tỷ lệ mắc bệnh của động vật và con người

– Tổng thể giải pháp tích hợp sẵn, lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng

– Chất lượng và độ tin cậy cao. Các bộ phận hệ thống đều có thiết kế dạng mô đun, có chất lượng cao và vượt qua các thử nghiệm nghiêm ngặt, có thể chạy liên tục lên đến 5000 giờ

– Vận hành dễ dàng và bảo trì

– Phạm vi thích ứng môi trường -50 ℃ đến +50 ℃

– Có khả năng tạo ra cả năng lượng nhiệt và năng lượng điện

– Tác động môi trường thấp:

  • Sự phát thải khí sulfur dioxide và chất thải rắn gần như bằng không
  • Sự phát thải nitơ oxit giảm 80%
  • Diện tích sàn và tiêu thụ nước cũng có thể giảm hơn 60%

 

Cummins CPG

 

Caterpillar

MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG KHÍ GAS

 

1. GIỚI THIỆU:

 

Ngày nay với sự phát triển liên tục của xã hội, vấn đề chất lượng không khí ngày càng trở nên khắt khe hơn và kiểm soát khí quyển đã được sự đồng thuận của toàn thế giới. Vấn đề khí thải gây ô nhiễm cũng như gây hiệu ứng nhà kính càng trầm trọng hơn khi càng có nhiều nhà máy, cơ sở công nghiệp cần nguồn năng lượng điện lớn. Chính vì vậy chính phủ luôn khuyến khích phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Để đáp ứng yêu cầu đó, chúng tôi có giải pháp cho hệ thống máy phát điện với nhiên liệu được thiết kế phù hợp cho khí thiên nhiên (Nature gas), khí than, đặc biệt là khí sinh học (Bio-gas) Bộ máy phát điện dùng khí gas được chế tạo để chạy trên các nguồn khí phong phú nhất của từng cơ sở sản xuất với các tùy chọn linh hoạt về nhiên liệu, có công suất từ 20 đến 9700 ekW.

 

2. ỨNG DỤNG:  

Trang trại chăn nuôi, nông trại quy mô lớn, nhà máy xử lý rác thải.

 

 

3. ƯU ĐIỂM:

– Hiệu suất tổng thể rất cao, đạt từ 80% – 90%

– Tận dụng nguồn tài nguyên miễn phí, biến chất thải thành nguồn năng lượng. Các loại khí được sử dụng để sản xuất điện chủ yếu từ phân động vật, dư lượng cây trồng và rơm rạ

– Giảm thiểu mùi hôi thối, giúp làm sạch môi trường và giảm tỷ lệ mắc bệnh của động vật và con người

– Tổng thể giải pháp tích hợp sẵn, lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng

– Chất lượng và độ tin cậy cao. Các bộ phận hệ thống đều có thiết kế dạng mô đun, có chất lượng cao và vượt qua các thử nghiệm nghiêm ngặt, có thể chạy liên tục lên đến 5000 giờ

– Vận hành dễ dàng và bảo trì

– Phạm vi thích ứng môi trường -50 ℃ đến +50 ℃

– Có khả năng tạo ra cả năng lượng nhiệt và năng lượng điện

– Tác động môi trường thấp:

  • Sự phát thải khí sulfur dioxide và chất thải rắn gần như bằng không
  • Sự phát thải nitơ oxit giảm 80%
  • Diện tích sàn và tiêu thụ nước cũng có thể giảm hơn 60%
Cummins CPG

 

 

Caterpillar