Dự án dòng thương mại

DÒNG MÁY THƯƠNG MẠI 150 kVA – 550 kVA

DÒNG MÁY THƯƠNG MẠI

150 kVA – 550 kVA

DÒNG MÁY THƯƠNG MẠI

150 kVA – 550 kVA

 

▪ Bệnh viện Kiên Giang 250 kVA

▪ Nhà máy P&G 550 kVA

▪ Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sông Bé 250 kVA

▪ Colgate-Palmolive Sơn Hải 500 kVA

▪ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 550 kVA

▪ Siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng 388 kVA

▪ Sân bay Cam ranh 400 kVA

 

Và rất nhiều dự án khác nữa như Công ty TM-SX Định An, VPGD Prudential Long Xuyên, Công ty CP Chăn nuôi Thái Lan, Xí nghiệp Đông Lạnh Thắng Lợi, Trụ sở Công An tỉnh Trà Vinh, VP Miền Nam – Việt Nam Airline, Siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện An Bình, VP Diag Center…

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 144 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 148 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 48.700 kVA

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bệnh viện Kiên Giang 250 kVA

▪ Nhà máy P&G 550 kVA

▪ Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sông Bé 250 kVA

▪ Colgate-Palmolive Sơn Hải 500 kVA

▪ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 550 kVA

▪ Siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng 388 kVA

▪ Sân bay Cam ranh 400 kVA

 

 

Và rất nhiều dự án khác nữa như Công ty TM-SX Định An, VPGD Prudential Long Xuyên, Công ty CP Chăn nuôi Thái Lan, Xí nghiệp Đông Lạnh Thắng Lợi, Trụ sở Công An tỉnh Trà Vinh, VP Miền Nam – Việt Nam Airline, Siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện An Bình, VP Diag Center…

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 144 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 148 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 48.700 kVA

 

▪ Bệnh viện Kiên Giang 250 kVA

▪ Nhà máy P&G 550 kVA

▪ Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sông Bé 250 kVA

▪ Colgate-Palmolive Sơn Hải 500 kVA

▪ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 550 kVA

▪ Siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng 388 kVA

▪ Sân bay Cam ranh 400 kVA

 

 

Và rất nhiều dự án khác nữa như Công ty TM-SX Định An, VPGD Prudential Long Xuyên, Công ty CP Chăn nuôi Thái Lan, Xí nghiệp Đông Lạnh Thắng Lợi, Trụ sở Công An tỉnh Trà Vinh, VP Miền Nam – Việt Nam Airline, Siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện An Bình, VP Diag Center…

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 144 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 148 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 48.700 kVA