Dự án dòng continous DCC

DÒNG MÁY CONTINOUS 1000 kVA – 3000 kVA

DÒNG MÁY CONTINOUS 1000 kVA – 3000 kVA

DÒNG MÁY CONTINOUS 

1000 kVA – 3000 kVA

 

 

Hiện nay chúng tôi đang tham gia tư vấn và cung cấp giải pháp cho một số dự án quan trọng. Chúng tôi sẽ công bố sau.