Dự án dòng công nghiệp & công nghiệp nặng

DÒNG MÁY CÔNG NGHIỆP VÀ

CÔNG NGHIỆP NẶNG 700 kVA – 3750 kVA

DÒNG MÁY CÔNG NGHIỆP VÀ 

CÔNG NGHIỆP NẶNG 700 kVA – 3750 kVA

DÒNG MÁY CÔNG NGHIỆP VÀ 

CÔNG NGHIỆP NẶNG 700 kVA – 3750 kVA

 

I. DÒNG CÔNG NGHIỆP

▪ Công ty CP Cao Su Đồng Phú 1.100 kVA

▪ Nhà máy Việt – Thái Plaschem 1.100 kVA

▪ Nhà máy nước khoáng Lavie – Long An 1.000 kVA

▪ Nhà máy P/S Elida 1.400 kVA

▪ Khách sạn Fortune Hà Nội 1.500 kVA

▪ Sky Garden 1.400 kVA

▪ Siêu thị Nguyễn Kim 1.250 kVA

 

Ngoài ra còn khá nhiều dự án nhà máy lớn khác trải rộng trên toàn quốc như nhà máy Bia Huế, nhà máy Wall’s Việt Nam, Vinaplastic Tân Tiến, Nhà máy Công nghiệp Tân Á, Nhà máy San Miguel Phú Thọ, Nhà máy Cao Su Phú Riềng, Nhà máy In – Thông Tấn Xã Việt Nam…

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 26 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 37 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 29.000 kVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Công ty CP Cao Su Đồng Phú 1.100 kVA

▪ Nhà máy Việt – Thái Plaschem 1.100 kVA

▪ Nhà máy nước khoáng Lavie – Long An 1.000 kVA

▪ Nhà máy P/S Elida 1.400 kVA

▪ Khách sạn Fortune Hà Nội 1.500 kVA

▪ Sky Garden 1.400 kVA

▪ Siêu thị Nguyễn Kim 1.250 kVA

 

 

Ngoài ra còn khá nhiều dự án nhà máy lớn khác trải rộng trên toàn quốc như nhà máy Bia Huế, nhà máy Wall’s Việt Nam, Vinaplastic Tân Tiến, Nhà máy Công nghiệp Tân Á, Nhà máy San Miguel Phú Thọ, Nhà máy Cao Su Phú Riềng, Nhà máy In – Thông Tấn Xã Việt Nam…

 

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 26 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 37 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 29.000 kVA

 

▪ Công ty CP Cao Su Đồng Phú 1.100 kVA

▪ Nhà máy Việt – Thái Plaschem 1.100 kVA

▪ Nhà máy nước khoáng Lavie – Long An 1.000 kVA

▪ Nhà máy P/S Elida 1.400 kVA

▪ Khách sạn Fortune Hà Nội 1.500 kVA

▪ Sky Garden 1.400 kVA

▪ Siêu thị Nguyễn Kim 1.250 kVA

 

 

Ngoài ra còn khá nhiều dự án nhà máy lớn khác trải rộng trên toàn quốc như nhà máy Bia Huế, nhà máy Wall’s Việt Nam, Vinaplastic Tân Tiến, Nhà máy Công nghiệp Tân Á, Nhà máy San Miguel Phú Thọ, Nhà máy Cao Su Phú Riềng, Nhà máy In – Thông Tấn Xã Việt Nam…

 

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 26 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 37 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 29.000 kVA

 

 

II. DÒNG CÔNG NGHIỆP NẶNG

▪ Nhà máy Nhựa Tân Tiến 2000 kVA

▪ Nhà máy Nhựa Hualon 1650 kVA

▪ Nhà máy Gạch Mỹ Đức 1825 kVA

▪ Nhà máy nhựa Duy Tân 1825 kVA

▪ Cao ốc Sky Garden 1650 kVA

▪ Trung tâm đào tạo Vietjetair 2000 kVA

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 08 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 18 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 30.000 kVA

 

 

 

 

 

▪ Nhà máy Nhựa Tân Tiến 2000 kVA

▪ Nhà máy Nhựa Hualon 1650 kVA

▪ Nhà máy Gạch Mỹ Đức 1825 kVA

▪ Nhà máy nhựa Duy Tân 1825 kVA

▪ Cao ốc Sky Garden 1650 kVA

▪ Trung tâm đào tạo Vietjet Air 2000 kVA

 

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 08 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 18 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 30.000 kVA

 

▪ Nhà máy Nhựa Tân Tiến 2000 kVA

▪ Nhà máy Nhựa Hualon 1650 kVA

▪ Nhà máy Gạch Mỹ Đức 1825 kVA

▪ Nhà máy nhựa Duy Tân 1825 kVA

▪ Cao ốc Sky Garden 1650 kVA

▪ Trung tâm đào tạo Vietjet Air 2000 kVA

 

 

Tổng số dự án từ 1995 – 2018: 08 dự án

Tổng số lượng máy đã bàn giao: 18 tổ máy

Tổng công suất (kVA) đã phục vụ: 30.000 kVA