Bảo trì & đại tu

BẢO TRÌ VÀ ĐẠI TU

BẢO TRÌ VÀ ĐẠI TU

BẢO TRÌ VÀ ĐẠI TU

 

 

Với đội ngũ bảo trì chuyên nghiệp và mạng lưới đại lý, cộng tác viên STS Power có thể triển khai dịch vụ đến khách hàng trên phạm vi toàn quốc trong vòng 24 giờ và 03 giờ trong phạm vi Tp.HCM kể từ khi nhận được yêu cầu.

 

Các sản phẩm dịch vụ bảo trì bao gồm :

 • Dịch vụ bảo trì định kỳ các cấp, phòng ngừa sự cố thực hiện theo các hợp đồng dài hạn dành cho các loại máy phát điện dự phòng
 • Dịch vụ bảo trì các thiết bị phụ trợ khác dùng cho máy phát điện dự phòng : ATS, vỏ giảm âm, hệ thống thoát khí nóng….
 • Ngoài ra, trong trường hợp khẩn cấp, khách hàng có thể được cung cấp một máy phát điện khác để đáp ứng nguồn điện dự phòng trong suốt thời gian bảo trì sửa chữa thiết bị hư hỏng.

 

Cán bộ nhân viên bảo trì đều hoàn thành các khóa đào tạo huấn luyện của Caterpillar, Cummins, Mitsubishi

Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất. Quy định bảo trì định kỳ theo cấp:

 • Cấp A: 2 tháng / sau 50 giờ
 • Cấp B: 6 tháng / sau 250 giờ
 • Cấp C: 12 tháng / sau 1.500 giờ
 • Cấp D: 36 tháng / sau 6.000 giờ
 • Đại tu: > 20.000 giờ
Xưởng bảo dưỡng kỹ thuật được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, dụng cụ và đầy đủ tài liệu kỹ thuật để tiến hành các công việc sửa chữa và bảo trì máy phát điện và động cơ diesel

 

 

Kho phụ tùng đầy đủ các loại phụ tùng thay thế, đảm bảo việc sửa chữa thay thế toàn bộ hệ thống nhiên liệu, nắp quy lát, turbo tăng áp, bơm nước, máy khởi động, bộ điều khiển, máy phát điện và các bộ phận khác trong động cơ diesel…

 

Cán bộ nhân viên bảo trì đều hoàn thành các khóa đào tạo huấn luyện của Caterpillar, Cummins, Mitsubishi

Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất. Quy định bảo trì định kỳ theo cấp:

 • Cấp A: 2 tháng / sau 50 giờ
 • Cấp B: 6 tháng / sau 250 giờ
 • Cấp C: 12 tháng / sau 1.500 giờ
 • Cấp D: 36 tháng / sau 6.000 giờ
 • Đại tu: > 20.000 giờ
Xưởng bảo dưỡng kỹ thuật được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, dụng cụ và đầy đủ tài liệu kỹ thuật để tiến hành các công việc sửa chữa và bảo trì máy phát điện và động cơ diesel

 

 

Kho phụ tùng đầy đủ các loại phụ tùng thay thế, đảm bảo việc sửa chữa thay thế toàn bộ hệ thống nhiên liệu, nắp quy lát, turbo tăng áp, bơm nước, máy khởi động, bộ điều khiển, máy phát điện và các bộ phận khác trong động cơ diesel…

 


Cán bộ nhân viên bảo trì đều hoàn thành các khóa đào tạo huấn luyện của Caterpillar, Cummins, Mitsubishi …Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất. Quy định bảo trì định kỳ theo cấp:

 • Cấp A: 2 tháng / sau 50 giờ
 • Cấp B: 6 tháng / sau 250 giờ
 • Cấp C: 12 tháng / sau 1.500 giờ
 • Cấp D: 36 tháng / sau 6.000 giờ
 • Đại tu: > 20.000 giờ

 

Xưởng bảo dưỡng kỹ thuật được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, dụng cụ và đầy đủ tài liệu kỹ thuật để tiến hành các công việc sửa chữa và bảo trì máy phát điện và động cơ diesel

 

 

Kho phụ tùng đầy đủ các loại phụ tùng thay thế, đảm bảo việc sửa chữa thay thế toàn bộ hệ thống nhiên liệu, nắp quy lát, turbo tăng áp, bơm nước, máy khởi động, bộ điều khiển, máy phát điện và các bộ phận khác trong động cơ diesel…

 

 

 

Ngoài năng lực bảo trì chúng tôi còn có khả năng sửa chữa và đại tu máy phát điện khi quý khách có nhu cầu.