Dòng Deuzt OEM
14 kVA – 550 kVA

Dòng máy lắp ráp theo tiêu chuẩn Deuzt:

  • Động cơ Deuzt
  • Đầu phát Mecc/Stamford
  • Bộ điều khiển DSE/ComAp

Model
Name
Standby Prime Engine
Model
kVA kWe kVA kWe
           
DE14D5 14 11 13 10 F2M2011
DE22D5 22 18 20 16 BFM3G1
DE33D5 33 26 30 24 BFM3G2
DE44D5 44 35 40 32 BFM3T
DE66D5 66 53 60 48 BF4M2012
DE88D5 88 70 80 64 BF4M2012C
DE110D5 110 88 100 80 BF4M1013EC
DE165D5 165 132 150 120 BF6M1013EC
DE200E5 200 160 180 144 BF6M1013FCG2
DE220E5 220 176 200 160 BF6M1013FCG3
DE275E5 275 220 250 200 TCD2013L6 4V
DE330E5 330 264 300 240 BF6M1015C G1
DE388E5 388 310 350 280 BF6M1015C G2
DE413E5 413 330 375 300 BF6M1015CP
DE500E5 500 400 450 360 BF8M1015C G2