Dòng Mitsubishi OEM
715kVA – 2250 kVA

Dòng máy lắp ráp theo tiêu chuẩn Mitsubishi:

  • Động cơ Mitsubishi
  • Đầu phát Mecc/Leroy
  • Bộ điều khiển DSE/AMF

Model
Name
Standby Prime Engine
Model
  Model
Name
Standby Prime Engine
Model
kVA kWe kVA kWe kVA kWe kVA kWe
                       
MS715D5 715 572 650 520 S6R2-PTA-C M725E5 725 580 660 528 12V1600G20F
MS825D5 825 660 750 600 S6R2-PTAA-C M880E5 880 704 800 640 12V2000G65
MS1400D5 1400 1120 1250 1000 S12R-PTA-C M1000E5 1000 800 900 720 16V2000G25
MS1540D5 1540 1232 1400 1120 S12R-PTA2-C M1100E5 1100 880 1000 800 16V2000G65
MS1650D5 1650 1320 1500 1200 S12R-PTAA2-C M1250E5 1250 1000 1125 900 18V2000G65
MS1915D5 1915 1532 1750 1400 S16R-PTA-C M1375E5 1375 1100 1250 1000 18V2000G26F
MS2100D5 2100 1680 1875 1500 S16R-PTA2-C M1500E5 1500 1200 1350 1080 12V4000G23R
MS2250D5 2250 1800 2050 1640 S16R-PTAA2-C M1700E5 `` 1360 1550 1240 12V4000G23
            M1800E5 1800 1440 1625 1300 12V4000G23
            M2000E5 2000 1600 1812 1450 12V4000G63
            M2250E5 2250 1800 2050 1640 16V4000G23
            M2500E5 2500 2000 2250 1800 16V4000G63
            M2750E5 2750 2200 2500 2000 20V4000G23
            M3000E5 3000 2400 2750 2200 20V4000G63
            M3250E5 3250 2600 3000 2400 20V4000G63L