Dòng Iveco/FPT OEM
10 kVA – 420 kVA

Dòng máy lắp ráp theo tiêu chuẩn FPT:

  • Động cơ Perkins/Iveco
  • Đầu phát Mecc/Leroy
  • Bộ điều khiển DSE/AMF

Model
Name
Standby Prime Engine
Model
  Model
Name
Standby Prime Engine
Model
kVA kWe kVA kWe kVA kWe kVA kWe
                       
EY-30F 33 26 30 24 F32AM1A EY-130F 143 114 130 104 NEFN67SM1
EY-30FN 33 26 30 24 S8000AM1 EY-150F 165 132 150 120 NEFN67TM4
EY-40F 44 35 40 32 F32SM1A EY-170F 187 149 170 136 NEFN67TM4
EY-50F 55 44 50 40 NEFN45AM2 EY-200F 220 176 200 160 NEFN67TM7
EY-60F 66 52 60 48 NEFN45SM1A EY-250F 275 220 250 200 CURSOR87TE3
EY-75F 82 68 75 60 NEFN45SM2A EY-275F 302,5 242 275 220 CURSOR87TE1D
EY-80F 88 70 80 64 NEFN45SM3 EY-305F 335 268 305 244 CURSOR87TE4
EY-85F 94 75 85 68 NEFN45TM1A EY-350F 385 308 350 280 CURSOR13TE2A
EY-100F 110 88 100 80 NEFN45TM2A EY-400F 440 352 400 320 CURSOR13TE3A
EY-120F 131 104 120 96 NEFN45TM3 EY-500F 550 440 500 400 CURSOR13TE7
            EY-600F 660 528 600 480 CURSOR16TE1W