máy phát điện công suất nhỏ

máy phát điện làm mát bằng không khí, 3 pha, diesel, công suất từ 3-11kW, kích thước 1110x710x985

máy phát điện làm mát bằng không khí, 3 pha, diesel, công suất từ 2-12kW, kích thước 1110x710x985, máy trần

máy phát điện làm mát bằng không khí, 3 pha, diesel, công suất từ 3-11kW, kích thước 1110x710x985

máy phát điện làm mát bằng không khí, 3 pha, diesel, công suất từ 2-12kW, kích thước 1110x710x985, máy trần