Máy phát điện Diesel

MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG NHIÊN LIỆU DIESEL
1. GIỚI THIỆU

 

Để thúc đẩy và phát triển nền kinh tế của cả quốc gia từ nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác mỏ, xây dựng, sản xuất, dịch vụ, công nghệ nén khí hay sản xuất điện cần phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

 

Đầu tư và trang bị hệ thống nguồn dự phòng khẩn cấp là bắt buộc đối với bất kỳ ứng dụng nào mà yêu cầu không được gián đoạn về năng lượng điện Với hơn 24 năm hoạt động, chúng tôi đã và đang cung cấp hàng trăm hệ thống máy phát điện dự phòng cho các nhà máy sản xuất, nông lâm trường, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học cho đến các cao ốc, khách sạn và các trung tâm dữ liệu.

 

Nhiên liệu chính dùng Diesel, công suất từ công suất từ 5 đến 3.500 kVA, tần số 50Hz và điện áp 230/400, đáp ứng theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt nam hiện hành cũng như tiêu chuẩn thế giới.

2. ỨNG DỤNG:  Dân dụng, thương mại, công nghiệp & công nghiệp nặng, trung tâm số liệu, truyền thông.
3. THƯƠNG HIỆU:
Caterpillars

Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG NHIÊN LIỆU DIESEL
1. GIỚI THIỆU

 

Để thúc đẩy và phát triển nền kinh tế của cả quốc gia từ nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác mỏ, xây dựng, sản xuất, dịch vụ, công nghệ nén khí hay sản xuất điện cần phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

 

Đầu tư và trang bị hệ thống nguồn dự phòng khẩn cấp là bắt buộc đối với bất kỳ ứng dụng nào mà yêu cầu không được gián đoạn về năng lượng điện Với hơn 24 năm hoạt động, chúng tôi đã và đang cung cấp hàng trăm hệ thống máy phát điện dự phòng cho các nhà máy sản xuất, nông lâm trường, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học cho đến các cao ốc, khách sạn và các trung tâm dữ liệu.

 

Nhiên liệu chính dùng Diesel, công suất từ công suất từ 5 đến 3.500 kVA, tần số 50Hz và điện áp 230/400, đáp ứng theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt nam hiện hành cũng như tiêu chuẩn thế giới.

2. ỨNG DỤNG:  Dân dụng, thương mại, công nghiệp & công nghiệp nặng, trung tâm số liệu, truyền thông.
3. THƯƠNG HIỆU:
Caterpillars

Cummins

MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG NHIÊN LIỆU DIESEL

1. GIỚI THIỆUĐể thúc đẩy và phát triển nền kinh tế của cả quốc gia từ nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác mỏ, xây dựng, sản xuất, dịch vụ, công nghệ nén khí hay sản xuất điện cần phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.Đầu tư và trang bị hệ thống nguồn dự phòng khẩn cấp là bắt buộc đối với bất kỳ ứng dụng nào mà yêu cầu không được gián đoạn về năng lượng điện Với hơn 24 năm hoạt động, chúng tôi đã và đang cung cấp hàng trăm hệ thống máy phát điện dự phòng cho các nhà máy sản xuất, nông lâm trường, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học cho đến các cao ốc, khách sạn và các trung tâm dữ liệu.Nhiên liệu chính dùng Diesel, công suất từ công suất từ 5 đến 3.500 kVA, tần số 50Hz và điện áp 230/400, đáp ứng theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt nam hiện hành cũng như tiêu chuẩn thế giới.2. ỨNG DỤNG:  Dân dụng, thương mại, công nghiệp & công nghiệp nặng, trung tâm số liệu, truyền thông.
3. THƯƠNG HIỆU:
Caterpillars

 

Cummins