Văn hóa – Lịch sử – Chiến lược

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

I. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

 

Chính trực – Trung thực trong tuyên bố và ứng xử đối với khách hàng, đối tác và nhân viên.

 

Đổi mới – Áp dụng sự sáng tạo cần thiết để trở nên tiên phong, tốt hơn và nhanh hơn.

 

Chất lượng – Cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật tin cậy, tối ưu, vượt quá mong đợi và nhất quán.

 

Trách nhiệm – Phục vụ và cải thiện cộng đồng, tuân thủ và có trách nhiệm với môi trường.

 

Sự đa dạng – Tôn trọng các quan điểm đa dạng của tất cả mọi người.

 

Kết nối – Không ngừng mở rộng thị trường từ quốc gia đến toàn cầu.

II. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

 

“STS POWER luôn cố gắng để trở thành nhà cung cấp SẢN PHẨM và DỊCH VỤ KỸ THUẬT hoàn hảo”

Chính sách chất lượng được phổ biến đến toàn thể thành viên STS để mọi thành viên thấu hiểu và thực hiện.

 

TOÀN THỂ THÀNH VIÊN STS POWER CAM KẾT:

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng, xuất xứ rõ ràng đồng thời thỏa mãn mọi yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Giao hàng đúng hẹn, đúng tiến độ, tận tâm, tận lực đồng hành cùng khách hàng.  
 • Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của mọi thành viên.
 • Cung cấp nguồn lực trong việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ  thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.
I. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

Chính trực – Trung thực trong tuyên bố và ứng xử đối với khách hàng, đối tác và nhân viên.

 

Đổi mới – Áp dụng sự sáng tạo cần thiết để trở nên tiên phong, tốt hơn và nhanh hơn.

 

Chất lượng – Cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật tin cậy, tối ưu, vượt quá mong đợi và nhất quán.

 

Trách nhiệm – Phục vụ và cải thiện cộng đồng, tuân thủ và có trách nhiệm với môi trường.

 

Sự đa dạng – Tôn trọng các quan điểm đa dạng của tất cả mọi người.

 

Kết nối – Không ngừng mở rộng thị trường từ quốc gia đến toàn cầu.

II. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

“STS POWER luôn cố gắng để trở thành nhà cung cấp SẢN PHẨM và DỊCH VỤ KỸ THUẬT hoàn hảo”

Chính sách chất lượng được phổ biến đến toàn thể thành viên STS để mọi thành viên thấu hiểu và thực hiện.

 

TOÀN THỂ THÀNH VIÊN STS POWER CAM KẾT:

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng, xuất xứ rõ ràng đồng thời thỏa mãn mọi yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Giao hàng đúng hẹn, đúng tiến độ, tận tâm, tận lực đồng hành cùng khách hàng.  
 • Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của mọi thành viên.
 • Cung cấp nguồn lực trong việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ  thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.
I. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

Chính trực – Trung thực trong tuyên bố và ứng xử đối với khách hàng, đối tác và nhân viên.

 

Đổi mới – Áp dụng sự sáng tạo cần thiết để trở nên tiên phong, tốt hơn và nhanh hơn.

 

Chất lượng – Cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật tin cậy, tối ưu, vượt quá mong đợi và nhất quán.

 

Trách nhiệm – Phục vụ và cải thiện cộng đồng, tuân thủ và có trách nhiệm với môi trường.

 

Sự đa dạng – Tôn trọng các quan điểm đa dạng của tất cả mọi người.

 

Kết nối – Không ngừng mở rộng thị trường từ quốc gia đến toàn cầu.

 

II. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

 

“STS POWER luôn cố gắng để trở thành nhà cung cấp SẢN PHẨM và DỊCH VỤ KỸ THUẬT hoàn hảo” 

Chính sách chất lượng được phổ biến đến toàn thể thành viên STS để mọi thành viên thấu hiểu và thực hiện.

 

TOÀN THỂ THÀNH VIÊN STS POWER CAM KẾT:

 • Cung cấp sản phẩm chính hãng, xuất xứ rõ ràng đồng thời thỏa mãn mọi yêu cầu đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Giao hàng đúng hẹn, đúng tiến độ, tận tâm, tận lực đồng hành cùng khách hàng.  
 • Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của mọi thành viên.
 • Cung cấp nguồn lực trong việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ  thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.